Mac OS Automation

Çok Sayıda Word Belgesini Topluca Metin Belgesine Dönüştürme

Mac OS’un güçlü yanı, çok sade ve kullanıcı dostu bir arayüzü ile günlük işleri kolayca yapma imkanı sağlarken “power” kullanıcılar için de çok fazla seçenek sunması. Bu seçeneklerden biri de terminal’den çalıştırılan bir program olan Textutil…


Textutil text, HTML, RTF, RTFD, Word .doc, Word .docx, WordML, ODT, and Webarchive formatları arasında dönüşüm yapabiliyor.

Textutil’in basit kullanım formatı aşağıdaki gibi;
textutil -convert {format} {dosyaAdi}

Örnek:
textutil -convert txt belge.docx

Textutil’i “find” bash komutuyla birlikte kullanarak çok sayıda dosya üzerinde dönüşüm yapmak da mümkün.

Örnek:
find /Users/erman/Documents/ -name “*.docx” -exec textutil -convert txt ‘{}’ \;

Bash Textutil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.